Stichting Zoenen
Populierstraat 89
2565 MJ Den Haag

KVK: 50325582
RSIN: 822685966

Rekeningnummer: NL86TRIO 0198408595
Ten name van: Stichting Zoenen


Bestuur
A. Mohabir (voorzitter)
S. Westerduin (penningmeester)
J. Rakesh (secretaris)


voor meer informatie over de stichting klik hier
of mail stichtingzoenen@gmail.com


Doelstelling
Het -op welke manier dan ook- bevorderen en stimuleren van de participatie van
de burgers binnen de maatschappij op een zo duurzame manier mogelijk.
klik hier voor de statuten (PDF)


Jaarrekening 2022
klik hier voor de jaarrekening van 2022


Jaarrekening 2021
klik hier voor de jaarrekening van 2021


Jaarrekening 2020
klik hier voor de jaarrekening van 2020


Jaarrekening 2019
klik hier voor de jaarrekening van 2019


Jaarverslag 2018
klik hier voor het verslag van 2018


Jaarverslag 2017
klik hier voor de jaarrekening van 2017
klik hier voor de financiele verantwoording van 2017